Skip to Content

 

  • در نقشه، موقعیت فرصت های سرمایه گذاری را مشاهده می نمایید باکلیک روی هر مورد اطلاعات بیشتری مشاهده نمایید. همچنین می توانید لایه های اطلاعاتی و زیرساختی مورد نظر را از لیست لایه ها فعال نمایید
  • جهت بررسی یک طرح(فرصت سرمایه گذاری) نسبت به سایر اطلاعات استان ابتدا لایه های مورد نظر را از لیست لایه ها که در سمت راست قرارداد انتخاب نمایید و سپس روی طرح مورد نظر کلیک نموده و گزینه بررسی نسبت به زیر ساخت ها را انتخاب نمایید. 
  • در صورت نیاز به توضیحات بیشتر، از بخش فیلم راهنما که در سمت چپ نقشه قراردارد استفاده نمایید یا تماس بگیرید.

 

ابزار بررسی وضعیت زمین نسبت به حریم‌ها ابتدا نوع و گروه واحد تولیدی را انتخاب و سپس با استفاده از ابزارهای جعبه ترسیم زمین مورد نظر را بر روی نقشه مشخص کرده و سپس رور دکمه «بررسی حریم‌ها» کلیک نمایید.

Contact Us

Address :

Telephone :

Postal Code :

Fax :

Email :

Links

Ministry of Economic Affairs and Finance

Organization for Investment Economic and Technical Assists of Iran

Trade Promotion Organization of Iran

Local Government

Customs Administration province (IRICA)

Head Office Of Tax Affairs

province Chamber of Commerce Industries, Mines and Agriculture

Survey

what is your idea about isfahan websites content ?
All rights reserved for Economic Affairs and Finance Administration of Isfahan